Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách firmy EKOTERM.

 • Již v roce 1994 jsme získali souhlas výrobce ČKD Dukla provádět opravy a úpravy jeho kotlů, včetně přestaveb na jiný druh paliva, za zvýšení účinnosti a dodržení novelizovaných emisních limitů. Od roku 2005 spolupracujeme na základě smlouvy o vzájemné spolupráci a zastoupení s firmou BRESSON a. s. – nástupce firmy ČKD a. s., včetně kompletních dodávek energetických zařízení BRESSON a. s.
 • Vypracování znaleckých a odborných posudků pro státní správu a MŽP (soudy, rozptylové studie, „Dokumentace o ochraně proti výbuchu“ dle NV, 406/2004 Sb.)
 • Pověřením č. j. 107/04 Českého báňského úřadu v Praze jsme oprávněni k provádění prací dle zákona 61/1988 Sb. o hornické činnosti a výbušninách
 • Na základě oprávnění z roku 1993 ředitelství ČIŽP Praha provádíme autorizované měření emisí škodlivin – tuhých látek, SO2, NOX, CO, amoniaku, fluoru, chloru a jejich sloučenin, kovů, organických plynů a par.
  Autorizované měření provádíme na základě „Rozhodnutí o oprávnění k autorizovanému měření emisí“ uděleného ČIŽP Praha dle zákona 389/91 Sb.
 • Osvědčení o autorizaci splňující zákon 86/2002 a ČSN EN ISO/IEC 17025 nám bylo uděleno dne 30. 4. 2006
 • Provádíme garanční měření energetických zařízení
 • Dodávky nízkoemisních hořáků vlastní patentové konstrukce na různá plynná a kapalná paliva, nebo uhelný prášek, realizovatelných v provozu až do výkonu 50 MW
 • Výroba měřících přístrojů pro přesné měření koncentrace tuhých částic v nosném médiu patentovanou metodou, přistroje pro měření kyselého rosného bodu
 • Rekonstrukce a regenerace tkaninových filtrů k zajištění vyšší účinnosti a životnosti. Zdvojnásobení životnosti tkaninových filtrů za čtvrtinovou cenu filtrů nových.