Kotel D – 25

Vyvinuli jsme teplovodní kotel D 25, který je určen k vytápění rodinných domků. Pracuje na katalyticko pyrolytickém principu spalování.
Maximální účinnosti a minimálních emisí dosahuje v oblasti výkonů 15 – 30 kW.
Konstrukce kotle zajišťuje ekologické a ekonomické spalování velkého spektra paliv, od černého a hnědého uhlí až po granulovaný dřevní odpad nebo štěpky – podmínkou je jen granulometrie odpovídající 02.

 

Tabulka naměřených hodnot

palivo výkon CO NOx účinnost
kW mg.m-3a mg.m-3a %
lisované piliny min. 12 0 – 4 232 93,8
max. 38 0 – 2 345 91,7
hnědé uhlí min. 14 0 – 5 168 95,2
max. 40 0 – 2 189 90,4
lisované slupky min. 16 0 – 4 221 95,1
max. 33 0 – 3 486 94,8
černé uhlí min. 14 0 – 5 171 95,3
max. 37 0 – 2 192 93,1
dřevní štěpky min. 13 0 – 5 130 94,6
max. 37 0 – 4 188 93,0
černé uhlí + plastový odpad 1/1 objemově min. 16 7 – 15 169 » 93,5
max. 36 0 – 9 184 » 90,1

 

117/97 uhlí nad 50 MW 250 650 < 90
117/97 plyn nad 0,2 MW 100 200 < 90
EŠV plyn do 0,05 MW 100 130 92
ČSN EN 309 – 5 30 kW 15 000 nest. 76
Blm Sch V 30 kW 4 000 nest. 76
CH EN 30 kW 4000 nest. 76

 

Palivo

 

Teplota v hořáku

Hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako å C
Lisované slupky 510 oC 138,62 mg.m-3N
1450 oC 0,33 mg.m-3N
Černé uhlí a plastový odpad v poměru 1 : 1 objemově 510 oC 759,14 mg.m-3N
1450 oC 1,25 mg.m-3N

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *