Měření emisí

Autorizované měření provádíme na základě „Rozhodnutí o oprávnění k autorizovanému měření emisí“ uděleným ČIŽP Praha dle zákona 389/91 Sb. pro:

Tuhé znečisťující látky
tuhé emise dle ČSN 83 4611, ČSN ISO 9096, ISO 10 780

Oxid siřičitý a sírový dle ČSN 83 4711, ČSN ISO 7934, ČSN ISO 7935
Metoda srážecí
Metoda infračervené absorpční spektrometrie

Oxidy dusíku dle ČSN 83 4712, ČSN ISO 10 849
stanovení fotometrické stanovení přístroji s elektrochemickými převodníky

Oxid uhelnatý dle ČSN 83 4770
metoda infračervené absorpční spektrometrie stanovení přístroji s elektrochemickými převodníky
Složky organických plynů a par zachytitelných do absorberů, na sorbenty a do vzorkovnice chromatografickým stanovením.

Amoniak dle ČSN 83 4728
metodou odměrnou
metodou fotometrickou

Chlór a chlorovodík dle ČSN 86 4751
fotometrickou metodou
titrační metodou

Fluór dle ČSN 83 4752
odměrnou metodou
fotometrickou metodou

Tuhé znečišťující anorganické látky
Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Ge, Hg, In, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Si,
Sn, Ti, Tl, V, Zn / případně možné stanovení od Z=11 do Z=92/ .

Tmavost kouře dle Ringelmanna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *