Posudky

Znalecké a odborné posudky

Pověřený podle zákona 614/92 Sb.
ministrem životního prostředí České republiky č. j. 520/444/93 ze dne 5. 2. 1993 podáváním odborných posudků předepsaných pro správní řízení dle zákona 309/91 Sb. o ovzduší a zákonů souvisejících.

Znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti:

  • z oboru energetiky, se zvláštní specializací pro tepelnou energetiku hutí, dolů a energetických tepelných zařízení ze dne 14. září 1967
  • z oboru čistota ovzduší, se zvláštní specializací pro vytápění, větrání, klimatizaci a snižování emisí a imisí všeho druhu a kontaminace vod a půdy od února 1991
  • z oboru ochrana přírody se zvláštní specializací na šíření, rozptyl a vazbu škodlivin v přírodě, od února 1991

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *