Měřící přístroje

Nabízíme:

  • měřící přístroj pro přesné měření kyselého rosného bodu (vlastní patent).
  • Měřící přístroj pro měření koncentrace tuhých částic

Měření mlýnských okruhů, pneumatických doprav apod.

K odběru paliva v hořácích, mlýnech, práškovodech či třídičích používáme sdružené izokinetické sondy vlastní konstrukce. Sonda nasává směs přes hubici do odlučovače umístěného mimo brýdovod a po odloučení prášku je zbylá vzdušina vracena zpět do brýdovodu. Zdrojem proudění v sondě je dynamický tlak vznikající mezi hubicí a výstupní trubicí speciálního tvaru.

Sondu je možno použít i do fluktuačních nebo rotačních proudů.

V reálném čase určujeme toky, koncentrace, rychlosti, tlaky i jejich fluktuace.

Odebíraný prášek podrobujeme rozboru granulometrie na laserovém analyzátoru typu SK LASER MIKRON SIZER PRO – 700

***

Vlastní aerodynamický tunel o průřezu 500 x 500 mm slouíř k cejchování sond a rovněž při vývoji a experimentálním ověřování proudění u nově navrhovaných hořáků.