Aparaty dla pomiaru

Oferujemy:
– aparat do pomiaru temperatury rośnej spalin.

aparat dla pomiaru
aparat do pomiaru koncentracji cząstek twardych
pomiar optymalizacji okręgów pomiału węgla
***
Air tunnel: