Strona glówna

– Na podstawje uprawnienia z dnia 23.3.1995 dyrekcji ČIŽP Praha wykonywujemy autorizowane mierzenie emisji szkodliwych – twardych (stałych) materiałóv, SO2, SO3 , NOx, CO, amoniaku, fluoru, chloru, chlorowodóru, gazów i par organicznych, metalów (Al,
Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Ge, Hg, In, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, Tl, V, Zn), ciemnosć dymu według Ringelmanna.

Wykonujemy ściśły pomiar dużych koncentracji twardych cząstek w medium nośnym przy pomocy metody patentowanej.

– Projektujemy rekonstrukcje i regeneracje filtrów tkaninowych k zabezpieczeniu ich wyższej sprawnośći i trwałośći.

– Proponujemy Wam opiekę kompexową nad Waszimi emisjami – śledzimy za Was z wyprzedzeniem zmiamy legislatywne wykonujemy według terminow prawodawczych pomiar emisji i wyliczenie opłat, zwracamy uwagą na niezbędne zmiany technologie.